Genel Bilgiler

Bölümümüzde eğitim birincil olarak öğrencilerin yaratıcı güçlerinin geliştirilmesini hedefler. Bu bağlamda ,seramik olgusunun doğası, teknolojisi ve olası olan her türlü biçimlendirme yöntemleriyle öğrencileri uygulamalı olarak tanıştırarak, zaman içinde onların beceri ve bilgi kazanmalarını sağlar. Seramik Sanatçı adaylarının yetiştirilmesini yada endüstrinin gereksinme duyduğu tasarımcıların yetiştirilmesi temel amaçlarımızdır. daha fazla bilgi için

Karma Seramik Sergisi

daha fazla bilgi için

Etkinlik2

daha fazla bilgi için

Etkinlik 3

daha fazla bilgi için